مد شیوه ی ارائه شخصیت است

عضو کمسیون فرهنگ مجلس اظهار کرد : لباس ملی در راستای طرح سامان دهی مد و لباس است به عبارتی طرح سامان دهی مد و لباس مقد مه ای برای طرح لبس ملی است .وی تصریح کرد : پیوند دانشگا ه با صنعت از مزیت های این طرح محسوب می شود همچنین حمایت از طراحان داخلی حمایت از تولیدات داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت البته طرحهایی حمایت می شوند که مبتنی بر الگوهای ایرانی- اسلامی باشد یعنی لیاس باید ویژگی پوشیدگی ، وقار  را داشته باشد وی در پایان گفت : در کمیته ی این طرح حضور آموزش و پرورش ، صدا و سیما  پیش بینی شده است زیرا نوع لباس موضوعی فرهنگی محسوب می شود بنابر این دارای فرایند  تر بیتی ایت و با ارائه الگو های مناسب به مردم می توان فرهنگ پوشش را در جامعه نشان داد.   دکتر حسین باهر با حضور در رادیو گفتگو در خصوص لایحه حمایت از سامان دهی در مد و لباس گفت : طبق گفته ی اسلام از موضع های اتهام انگیز باید پرهیز کرد  . نام این لایحه خود برخی مباحث را ایجاد میکند  سامان دهی نشانگر نوعی آمریت است . هر چند که هدف ما از سامان دهی نوعی هدایت باشد باید در انتخاب کلمه دقت بیشتری انجام شود زیرا لغت منظور و مفهوم را به شنونده می رساند . ور در ادامه گفت : اگر این طرح با نام " حمایت از سامان یابی هنر و پوشاک " مطرح می شد زمینه برای بسیاری تحلیلات نادرست فراهم نمی شد . وی در ادامه گفت :  انتخاب کلمه مد نشان دهنده این است که متولیان این طرح  نمی دانند که مد تابع سلیقه های افراد بوده امری جاری در طول زمان و مکان است . سلیقه را باید از عقیده جدا کرد . برای مثال حجاب  عقیده ای و مد سلیقه ای است . عقیده برخلاف سلیقه قابلیت آموزش دارد وبه عبارتی ، اسلام به زن  تعلیم حجاب میدهد ولی رنگ حجاب را مشخص نمی کند چون رنگ امری سلیقهای است وپوشش خانم ها در کشورهای مختلف و زمان های متفاوت  یکسان نیست . وی در ادامه گفت :  باید از چهارچوبی حمایت کرد که قابل دفاع باشد در حالی که با آوردن کلمه مد و ساماندهی این انتقاد مطرح می شود که دولت برای سلیقه مردم هم قانون تصویب می کند بنابر این افرادی که برای ارتقاء و حفظ فرهنگ تلاش می کنند باید خیلی دقت کنند که غالب ، محتوای مورد نظر را برساند. به اعتقاد وی اشکالاتی در خود عنوان الیحه وجود دارد و آن اشتقاده از کلمه آمرانه سامان دهی است که مفهوم هدایت را نم ی دساند و دیگری بکارگیری کلمه مد در عنون است که گویای دخالت دولت در سلیقه مردم می باشد در حالی که هیج قانونی نمی تواند در سلیقه افراد اثر گذارد زیرا قانون ذاتا دارای ماهیت تاثیر گذار بر روی سلیقه افراد نیست . دکتر محمد کار آزاد فر استاد دانشگاه با حضور در رادیو گفتگو در باره ی قانون سامان دهی مد ولباس گفت : قبل از اینکه این طرح رسما وارد مجلس شود و در دستور کار مجلس قار گیرد برخی واژه ها مانند طرح لباس ملی قبل از طرح سامان دهی مد و لباس در مجلس بیان شد  . همه می گویند لباس ملی در حالی که این واژه اشتباه است زیرا این تفکر را تداعی می کند که می خواند برای لباس کل کشور تصمیمگیری کنند . وی  ادامه داد :  طرح لباس ملی  موضع گیری بسیاری از رسانه های بیگانه و  حجمی از تبلیغات منفی را به دنبال داشت . وی اظهار داشت : هیج مخالفتی بااین طرح نیست  به دلیل اینکه کلیات این طرق فقط جنبه ی حمایتی دارد . مزیت های این طرح  بیش از آن است که نیاز به جبهه  گیری جدی داشته باشد . کج فهمی ها و کج سلیقگی های سال های قبل باعث شده هر آنچه که مربوط به واژه مد است در پستو ها قرار گیرد واین امر شکاف بزرگی را در محاف رسمی و غیر رسمی به وجود آورد . در محیط های رسمی نیازمند بازنگری در پوشش بانوان هستیم هر چند محدودیت هایی وجود دارد . محدودیت های شرع را نمی توان در طراحی لباس نادیده گرفت ولی این امر شاید خود دلیلی برای کج سلیقه گی های برخی افراد در طراحی لباس باشد . البته این طرح می تواند رویکردهای صنعتی _ اقتصادی زیادی در بحث تولید پوشاک کشور ایجاد کند .وی در ادامه گفت : اگر کاری با مشورت و مطالعه  انجام گیرد بسیاری از نقاط ضعف آن بر طرف گشته سپس وارد صحنه ی مجلس می شود . به عبارتی اگر با کارشناسانی د رخصوص عنوان این طرح مشورت می شد شاید نامی درست تر برای آن انتخاب می شد .وی ادامه داد : مد دارای جنبه هنری و اقتصادی است .  چرخه صنعت به  جنبه اقتصادی مد توجه دارد واز بخش هنری آن به عنوان طراحی لباس نام برده  می شود. طراحان لبای غرب برای جامه شان لباس کاربردی طراحی می کنند واین طور نیست که کسی در خارج برای پوشش داخل کشور لباس  طراحی کند بلکه کم توجهی  های سنوات گذشته استفاده بی چون و چرای محصولات غربی را تو سط جوانان د رکشور گسترش داده است .موسوی امین  استاد دانشگاه در مورد طرح سامان دهی مد ولباس  گفت : این حرکت را باید به فال نیک گرفت زیرا معتقدم حرکتی حتی کوچک و دیر در این زمینه مغتنم است  . وی در پاسخ به این سوال که ما میتوانیم مد داخلی داشته باشیم اظهار داشت :  البته نباید انتظار داشت که صد در صد طرح ایرانی باشد و همه دنیا آن را بپسندند بلکه رنگها و قوانین مد را نیز  د ر طراحی لباس برای  به دست آوردن سهمی از بازار   باید مد نظر گرفت .شایان ذکر است این گفتگو در روز سه شنبه 9 آبان مان از شبکه رادیوئی گفتگو پخش شد .

 

در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۸۵

/ 2 نظر / 171 بازدید
پرستو

سلام کتاب اول را دارم خیلی عالی بود دو جلد دیگر را حتما تهیه میکنم . خوشحال میشیم شما را هر سال در نمایشگاه کتاب ببینیم و از نزدیک با شما اشنا بشیم.دسترسی به کتابها و هزینه پستی یه کم سخت یه راه حلی واسش پیدا کنید.

پرستو

سلام کتاب اول را دارم خیلی عالی بود دو جلد دیگر را حتما تهیه میکنم . خوشحال میشیم شما را هر سال در نمایشگاه کتاب ببینیم و از نزدیک با شما اشنا بشیم.دسترسی به کتابها و هزینه پستی یه کم سخت یه راه حلی واسش پیدا کنید.