طراحی لباس

این سایت متعلق به همه ی هنرجویان - اساتید - دانشجویان و مدرسان حوزه طراحی لباس در ایران میباشد

بررسی دیدگاههای زنان و دختران تهرانی در زمینه گرایش به پوشش نامتعارف
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٠  

فصل اول: کلیات

 

 

طرح مسئله

یکی از جلوه های آسیبهای اجتماعی جامعه شهری تهران بزرگ ، بد حجابی و یا استفاده از البسه نامتعارف توسط برخی از زنان و دختران است . از آنجا که چنین نمودهای رفتاری خاصی برخوردار بوده است ومبین خرده فرهنگ ضدارزشی است. لذا شناسائی ابعاد مختلف آن ، همچنین بررسی عمومیت اجتماعی و علل و عوامل آن ، می تواند زمینه ساز کاهش و حل نهایی آن باشد.

زنان و دختران ، بویژه گروههای سنی نوجوان و جوان ، یکی از گروههای هدف برای تغییر ارزشهای اجتماعی محسوب می شوند . عاملین و برنامه ریزان فرهنگی استکباری به منظور مقابله با انقلاب اسلامی به سمت تغییر ارزشهای فرهنگی تغییرجهت داده اند تا با ارائه مدها و پوششهای نامتعارف و معارض با مبانی ارزشی، انقلابی و اسلامی به استحاله فرهنگی نسل جوان در ایران اسلامی اقدام نمایند.

خصوصیات زنان و دختران ، خصوصاً نسل جوان، آنها که تمایل به تنوع طلبی و تجدد دارند ، از یک طرف و ضعف مبانی فکری و کار تربیتی جدی از سوی مسئولین ونهادهای متولی از طرف دیگر ، این گروه را آسیب پذیر ساخته است .در این پژوهش ، یکی از ابعاد یعنی گرایش به پوشش نامناسب مورد بررسی قرار می گیرد .

از آنجا که « رفتارها » مبتنی بر « نگرشها » شکل می گیرد و استفاده از پوشش نامتعارف بعنوان یک رفتار ، نیز مبتنی بر مجموعه ای از وجهه نظرها و نگرشها است .
لذا این پژوهش ضمن نظرسنجی از دختران وزنان بدحجاب تهرانی قصد دارد علل سهل انگاری وبی اعتنایی به حجاب را از منظر بدحجابان مورد بررسی قرار داده وچرایی گرایش به این مسئله وهمچنین وجه نظرها ونگرشهای آنان را دراین خصوص جویا شود.
امید است، بادستیابی به علل گرایش به بدحجابی وپوشش های نامتعارف مسئولین نسبت به آگاه سازی دختران جوان وبهسازی فضای معنوی جامعه قدم برداشته ودرتعمیم وترویج این معروف دینی کوشا باشند(منبع : معروف یاران:http://maroofyaran.net/
  روی ادامه مطلب کلیک کنید


اهمیت تحقیق

هرگونه برنامه ریزی برای اصلاح وتحول فرهنگی مستلزم شناخت دقیق و عمیق مسئله و جوانب آن است . وجود پدیده بدحجابی ، نیازمند بررسی دقیق و کاوش در ابعاد آن است . این پژوهش بدنبال آن است که مسائل و جوانب پدیده بدحجابی را از دیدگاه افراد بدحجاب بررسی نماید . بدین ترتیب زمینه را برای ایجاد ادبیات نظری و تجربی در رابطه با الگوهای اجتماعی پوشش و لباس فراهم می سازد . از آنجا که پوشش و لباس دارای ابعاد اجتماعی – فرهنگی و شخصی متعددی است ، شناخت برنامه ریزان فرهنگی از این ابعاد ابزار مناسبی برای مقابله با تهدیدات مطروحه تلقی می گردد.
 

اهداف

هدف اصلی این طرح شناسائی نگرشهای زنان و دختران تهرانی بدحجاب درمورد گرایش آنها به البسه نامتعارف است .

اهداف فرعی طرح عبارتند از :
1-
شناسایی نظرات زنان و دختران بدحجاب تهرانی نسبت به حجاب
2-
شناسائی وجهه نظرات آنان در مورد ارزشهای خاص درزمینه پوشش
3-
شناسایی الگوها و گروه مرجع آنان در زمینه پوشش
4-
تعیین علل گرایش آنان بر پوشش نامناسب از نظر خود آنان
5-
تعیین روشها و عوامل ایجاد هماهنگی بین سلیقه های جوانان و زنان در زمینه پوشش ، با ارزشهای غالب
 

سوالات تحقیق

1- نظر زنان و دختران بد حجاب تهرانی در زمینه ارزشهای اجتماعی مسلط در خصوص پوشش و لباس ( حجاب اسلامی ) چیست ؟
2-
ارزشهای آنان در زمینه پوشش و لباس چیست ؟
3-
زنان و دختران بد حجاب تهرانی الگوهای پوشش خود را از کجا اخذ می کنند ؟
4-
از نظر خود آنان علت استفاده از الگوهای پوششی نامتعارف چیست ؟
5-
از نظر آنان چگونه می توان بین سلیقه های جوانان و ارزشهای اجتماعی مسلط هماهنگی ایجاد کرد؟

سابقه موضوع

ام البنین کرمانشاهی پژوهشی تحت عنوان « گرایش به حجاب و برداشت از آن در بین دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران و علل و عوامل جامعه شناختی آن » انجام داده است . متغیر وابسته در این تحقیق گرایش به حجاب می باشد که گویه های آن شامل : استفاده از چادر یا مانتو ، چادر بهترین پوشش، راحت نبودن کوهنوردی و رانندگی با چادر ، پاکی دل و عدم توجه به پوشش ظاهری ، پوشش دلخواه درمجامع عمومی ، کند شدن فعالیت ها با پوشیدن چادر و ... است .
محمد حسین رضائی اردستانی در پژوهشی تحت عنوان « بررسی پدیده بدحجابی زنان در تهران » به بررسی عوامل موثر بر بدحجابی زنان تهرانی پرداخته است .
دکتر حسن احدی در پژوهش « بررسی مسایل روانی اجتماعی تهاجم فرهنگی بر نوجوانان و جوانان » به بررسی پدیده تهاجم فرهنگی و آثار آن بر گروه سنی نوجوانان و جوانان می پردازد . در این پژوهش ، پژوهشگر به تبیین بسترها و محملهای نفوذ و تازش فرهنگی ، آثار زیانبار آن بر گروههای مختلف سنی ، تشخیص گروههای جنسی مورد یورش و تجلی آن در گروههای مختلف می پردازد .


 
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :;
 
پوشش; نامتعارف
 
هر نوع پوششی که با الگوهای ارائه شده ویژه حجاب بانوان; مطابقت نداشته باشد. استفاده از لباسهای نازک و بدن نما ، تنگ و کوتاه ، بیرون بودن مو ، استفاده از رنگهای تند و زشت برای لباس ، نمودهای ظاهری این متغییر هستند .
 
بد حجاب : کسانی که حریم پوشش متعارف; جامعه را رعایت نکرده و از پوششهائی غیر از چادر یا مانتوی مناسب استفاده می‌نمایند .
 
سن : تعداد سالهای کاملی که از زمان تولد فرد; گذشته باشد .
 
شغل : منظور عنوان فعالیتی است که فرد در شش ماه; گذشته در آن مشغول به فعالیت بوده است .
 
میزان تحصیلات : سطح; تحصیلات رسمی افرادکه شامل گروههای مختلف از بیسواد تا دکتری .
; وابستگی قشری : تعلق فرد به یکی از اقشار اصلی اجتماعی ، ترکیبی از خصوصیات شـامل شغل ، تحصیلات و محــل زندگی ، این مؤلفـه را تشکیـل می دهد .

فصل دوم : روش شناسی

 

روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از روش پیمایش توصیفی با اخذ دیدگاه‌ها و نظرات زنان و دختران بدحجاب در مورد پوشش نامتعارف صورت پذیرفته و تلاش شده تا با تبیین شاخصه‌های مندرجه، نسبت به توصیف این نظرات اقدام شود .
 

ابزار سنجش

سنجش متغیرها از طریق پرسشنامه صورت گرفت . این پرسشنامه بر اساس یک مدل تئوریک با پنج معیار و هر معیار شامل یکسری شاخصهای اصلی و هر شاخص شامل یک یا چند گویه بوده که به شکل زیر تنظیم شده است .

( 1 ) شناسایی وجهه نظر زنان و دختران بد حجاب در مورد حجاب:

1 - پذیرش حجاب بعنوان یک اصل مذهبی جدی و تقید به آن.
الف- رعایت ضوابط دینی در انتخاب لباس و پوشش لازم است.
ب- برای زنان بهترین شکل پوشش در محیط اجتماعی چادر است .
ج- حجاب محدودیت نیست بلکه مصونیت است.

2- پذیرش حجاب به عنوان یک اصل مذهبی معمولی و بی توجهی به آن در عمل.
الف- در دستورات مذهبی به حفظ حجاب اشاره شده است اما رعایت آن دلخواهانه است.

3 - پذیرش حجاب به عنوان یک قرارداد اجتماعی و توجه به آن
• آدم هر سلیقه ای هم که داشته باشد باید به احترام مقررات اجتماعی لباس مطابق با عرف جامعه بپوشد.

4 - پذیرش حجاب بعنوان یک قرارداد اجتماعی و برخورد دلخواهانه و عدم تقید جدی به آن
• افراد وقتی به مجامع عمومی و خیابان می روند ، می توانند هر چه که دوست دارند بپوشند.

5 - عدم پذیرش حجاب و تلقی آن به عنوان یک پدیده دست و پا گیر
• با چادر نمی توان خیلی از کارها، مثل ورزش و کوهنوردی و رانندگی را انجام داد.

6- عدم پذیرش حجاب و تلقی آن بعنوان یک پدیده ظاهری
الف - انسان باید دلش پاک باشد پوشش ظاهری هر چه که می خواهد باشد .
ب- خیلی ها با اینکه ظاهر با حجابی دارند اما رفتارشان غیر اخلاقی است.

7 - مخالفت با حجاب و تلقی آن به عنوان یک تحمیل مردسالارانه
• اجبار زنان به رعایت حجاب ناشی از تسلط فرهنگ مردسالارانه است.

8 - مخالفت با حجاب و تلقی آن بعنوان یک تحمیل مذهبی
• چون در جامعه با ما برخورد می کنند سعی می کنم حجاب را رعایت کنم.

9- مخالفت با حجاب و تلقی از آن بعنوان یک ابزار سیاسی
• عدم رعایت حجاب نوعی اعتراض به نظام سیاسی محسوب می شود.
بررسی دیدگاه زنان و دختران تهرانی درزمینه گرایش به پوشش نامتعارف 8

10 - قضاوت کلی در مورد حجاب
الف - اساساً حجاب برای زنان چندان ضروری نیست.
ب - اساساً بد حجابی یک آسیب اجتماعی است.

( 2 ) شناسایی وجهه نظر آنان در مورد ارزشهای خاص خود آنها در زمینه پوشش

1 - پوشش تابع معیارهای مد روز
• در انتخاب لباس سعی می کنم از آخرین الگوهای مد روز استفاده کنم.

2- پوشش تابع معیارها و ارزشهای طبقه و قشر اجتماعی
الف - لباس باید نشاندهنده گرایش فکری و شأن اجتماعی فرد باشد .
ب - هر طبقه اجتماعی الگوی پوشش و لباس خاصی دارد .

3 - پوشش تابع معیارها و ارزشهای خانواده
الف - در محیط خانه در حضور کسانی که محرم نیستند بدون روسری بودن اشکالی ندارد.
ب - پدر و مادر یا همسر و بستگان همیشه مرا تشویق می کنند که لباس مناسبتری بپوشم .
ج - خانواده من هیچوقت نسبت به نوع لباسی که می پوشم اعتراضی نمی کنند.
د- اگر به خاطر حجاب از طرف خانواده مورد سرزنش قرار بگیرم توجهی نمی کنم.

4 - پوشش تابع معیارها و ارزشهای گروه همالان و دوستان
• برای اینکه مورد تأیید دوستانم باشم ، همانند آنها لباس می پوشم .

5 - پوشش تابع معیارها و شرایط پذیرش اجتماعی
• اگر لباس مد روز نباشد خیلی ها به آدم توجه نمی کنند.

6 - پوشش تابع معیارها و ضوابط شغل و فعالیت
• در بعضی از شرکتها زنان بدون روسری کار می کنند این کار اشکالی ندارد.

7 - پوشش تابع معیارهای راحتی و دست و پا گیر نبودن
• لباس باید راحت و کار آمد باشد.

8 - پوشش تابع معیارهای متناسب با شرایط و مقتضیات ( میهمانی ، دریا ، ورزش و تفریح )
الف - در جاهایی مثل کنار دریا دوست دارم کاملاً راحت لباس بپوشم و بدون روسری بودن اشکالی ندارد.
ب - در مهمانی ها با حضور کسانی که محرم نیستند بدون روسری بودن اشکالی ندارد.

9 - پوشش تابع خصوصیات لباس مثل قیمت ، جنس ، رنگ ، کیفیت و . . .
الف - لباس هایی که دارای رنگ های شاد هستند را بیشتر می پسندم.
ب - لباس گران نشانه شخصیت اجتماعی بالاتر است.
ج - سعی می کنم لباس هایم را از مارکهای معروف تهیه کنم.

10- تنوع طلبی در انتخاب پوشش
• در هر روز چند بار لباس عوض می کنم.

( 3 ) شناسایی الگوها و گروههای مرجع آنان در زمینه پوشش

1 - الگوگیری از دوستان
الف - سلیقه من در انتخاب لباس خیلی شبیه به دوستانم است و الگوی لباسم را از دوستان می‌گیرم.

2 - الگو گیری از خانواده
الف - من هم مثل بقیه اعضای خانواده ام لباس می پوشم.
ب - بعضی از افراد خانواده من ترجیـح می دهند که در انتخاب لباس از مـدلهای قدیمی تر استفاده کنند.

3- الگوگیری از همسایگان
• تا حالا چند بار دیده ام که همسایگان لباسهای زیبایی پوشیده اند و من هم از مدل لباس آنها استفاده کرده ام.

4 - الگوگیری از هنر پیشه های ایرانی
• خیلی وقتها مدل لباسم را از پوشاک هنر پیشه های ایرانی می گیرم.

5 - الگوگیری از هنر پیشه های خارجی
• خیلی دوست دارم مثل هنر پیشه های خارجی لباس بپوشم.

6- الگوگیری از مجلات مد
• مجلات مد را می خوانم و از آنها الگوی لباس انتخاب می کنم.

7 - الگوگیری از فروشگاههای لباس
• برای انتخاب پوشاک معمولاً از الگوهای لباس های آماده در بوتیک ها استفاده می کنم.

( 4 ) تعیین علل گرایش آنان به پوشش نامناسب از نظر خود آنان

1- نظریه تقلید
• خیلی ها در انتخاب الگوی پوشش خود از دیگران تقلید می کنند.

2 - نظریه سرایت اجتماعی
• هر وقت یک لباس مد می شود عده زیادی روی چشم و هم چشمی همان مـدل را می‌پوشند .

3 - نظریه یادگیری انحراف
• الگوهای نامناسب لباس خیلی وقتها در خانواده معمول می شود و بچه ها از والدین آنرا یاد می گیرند.

4 - نظریه ضعف در فرایند اجتماعی شدن
• ضوابط پوشش و لباس مناسب توسط خانواده و جامعه بخوبی به نسل جوان منتقل نمی‌شود.

5 - نظریه ضعف در کنترل اجتماعی
• از طرف اعضای خانواده و جامعه کنترل خوبی بر پوشش و لباس جوان ها اعمال نمی‌گردد.

6 - نظریه اجتماعی شدن بر اساس خرده فرهنگهای جامعه
• در جامعه فرهنگ های متفاوت و متعددی وجود دارد که هر کدام یکجور لباس پوشیدن را ترویج می دهند.

7 - نظریه اجتماعی شدن بر اساس خرده فرهنگ منحرف
• بعضی از افراد در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که اهل خلاف هستند این خانواده ها الگوهای لباس نامناسب را ترویج می کنند.

8 - نظریه نابسامانی اجتماعی، از لحاظ وجود مجموعه مقررات متضاد
• برای پوشش و لباس مقررات اجتماعی متعددی وجود دارد که گاهاً با هم تعارض دارند.

9 - نظریه عدم دسترسی به ابزارهای مشروع حصول به اهداف فرهنگی
• برای پوشش مناسب الگوهای قابل قبول و مد روز نداریم و به همین جهت به ناچار از الگوهای غربی استفاده می کنم.

10 - نظریه دسترسی به ابزارهای نامشروع حصول به اهداف فرهنگی
• برای پوشش و لباس الگوهای غربی خیلی متنوع و جوان پسند وجود دارد . به همین علت مورد استفاده قرار می گیرند.

11 - نظریه انگ زنی
• لباس خوب و بد مطلق وجود ندارد و عده ایی که قدرت را در دست دارند بعضی از الگوهای پوشش را بد و نادرست تعریف می کنند و دیگران ناچارند الگو را قبول کنند .

( 5 ) تعیین روشها و عوامل ایجاد هماهنگی بین سلیقه های جوانان و زنان در زمینه پوشش با ارزشهای غالب

1 - کار تبلیغی و فرهنگی
الف - برخورد فرهنگی با بد حجابی اثر بیشتری دارد.
ب - باید مردم را در انتخاب لباس کاملاً آزاد گذاشت و با تبلیغ درست و الگوهای پوشش مناسب را ترویج کرد.

2 - عدم برخورد خشن
• با هرکس که لباس نامناسب می پوشد نباید برخورد تند و خشنی کرد.

3 - ارائه مدلهای قابل قبول
• ضرورت دارد که الگوهای لباس ملی برای ایرانیان طراحی شود که کلیه مشخصات لازم را داشته باشد تا مردم با رغبت به آن روی آورند.

4 - برخورد تند با بد حجابی
• با عواملی که رعایت اصول حجاب را نمی نمایند باید برخورد قاطعانه، جدی وتند به عمل آورد.
همچنین اعتبار پرسشنامه با استفاده از روشهای معمول برای سنجش روایی، صوری و محتوایی و پایائی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ انجام پذیرفت.
 

جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش را زنان و دختران تهرانی که دارای پوشش نامناسب هستند ، تشکیل می دهند . با توجه به پراکندگی و تغییر پذیری فوق العاده این جامعه آماری ، انتخاب نمونه کار بسیار مشکلی است لذا از روشهای نمونه گیری خوشه ای و غیر احتمالی ( اتفاقی ) با جامعه آماری 400 نفری استفاده کرده ایم.
 

روش گردآوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت . این پرسشنامه توسط پرسشگران آموزش دیده به صورت مصاحبه تکمیل گردید .
 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و متناسب با سطح متغیر‌ها صورت گرفت در این زمینه از نرم افزار spss استفاده شد .
نظر به اینکه سطح متغیر ها در سطح مقیاس اسمی و ترتیبی است ، متناسب با این سطح از روشهای تحلیل آماری مناسب استفاده شد همچنین به این دلیل که نوع پژوهش ، پیمایش توصیفی است ، عمدتاً از آمار توصیفی برای تحلیل متغیرها استفاده گردیده است .

فصل سوم : نتایج تحقیق


 

بخش دوم: یافته های تحلیل

در این قسمت از آزمونهای r- spearman  تحلیل جداول دوبعدی ، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده گردیده است. آزمون r- spearman  برای یافتن معنی داری اختلاف میانگین میان دو نمونه با گروه به کار می رود و تحلیل واریانس برای دو یا بیش از دوگروه و نمونه مورد استفاده قرار می گیرد .

          ضریب همبستگی پیرسون نیز برای تعیین رابطه ، شدت و جهت رابطه بین متغیرها بکار می رود .

جدول مربوط به تحلیل واریانس بین تحصیلات پاسخگویان و محورهای اصلی تحقیق

 


محورها تحصیلات میانگین F معنی داری
 وجهه نظر زنان و دختران بد حجاب در مورد حجاب ابتدایی 71/2 827/4 000/0
راهنمایی 44/2
دیپلم 77/2
کاردانی 77/2
کارشناسی 88/2
کارشناسی ارشد و بالاتر 84/2
وجهه نظر زنان و دختران در مورد ارزشهای خاص آنان در زمینه پوشش ابتدایی 97/2 848/1 103/0
راهنمایی 27/3
دیپلم 14/3
کاردانی 89/2
کارشناسی 03/3
کارشناسی ارشد و بالاتر 12/3
 الگوها و گروههای مرجع آنان در زمینه پوشش ابتدایی 66/2 427/1 214/0
راهنمایی 35/3
دیپلم 26/3
کاردانی 18/3
کارشناسی 26/3
کارشناسی ارشد و بالاتر 38/3


 

ادامه جدول مربوط به تحلیل واریانس بین تحصیلات پاسخگویان و محورهای اصلی تحقیق

 


محورها تحصیلات میانگین F معنی داری
 

 

تعیین علل گرایش زنان و دختران به پوشش نامناسب از نظر خود آن ها
ابتدایی 42/2 215/2 052/0
راهنمایی 04/2
دیپلم 26/2
کاردانی 28/2
کارشناسی 27/2
کارشناسی ارشد و بالاتر 51/2
تعیین روشها و عوامل ایجاد هماهنگی بین سلیقه های جوانان و زنان در زمینه پوشش با ارزشهای غالب ابتدایی 57/2 157/2 058/0
راهنمایی 14/2
دیپلم 39/2
کاردانی 50/2
کارشناسی 44/2
کارشناسی ارشد و بالاتر 45/2

 

چنانچه در جدول قابل مشاهده است تنها در محور اول بین تحصیلات پاسخگویان اختلاف میانگین معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری کمتر از 05/0 می باشد .

 

جدول بن فرونی برای تعیین اختلاف میانگین های معنی داری


عنوان تحصیلات میانگین معنی داری

وجهه نظر زنان و دختران بد حجاب در مورد حجاب

ابتدایی

راهنمایی 2741/0 1
دیپلم 0621/0- 1
کاردانی 0579/0- 1
کارشناسی 1941/0- 1
ارشد و بالاتر 1661/0- 1

راهنمایی

ابتدایی 2714/0- 1
دیپلم 3335/0- 092/0
کاردانی 3293/0- 123/0
کارشناسی 4656/0- 001/0
ارشد و بالاتر 4375/0- 010/0

دیپلم

ابتدایی 0621/0 1
راهنمایی 3335/0 092/0
کاردانی 0042/0 1
کارشناسی 1321/0- 085/0
ارشد و بالاتر 1040/0- 1

کاردانی

ابتدایی 0579/0 1
راهنمایی 3293/0 123/0
دیپلم 0042/0- 1

                

ادامه جدول بن فرونی برای تعیین اختلاف میانگین های معنی داری


عنوان تحصیلات میانگین معنی داری

وجهه نظر زنان و دختران بد حجاب در مورد حجاب

کاردانی

کارشناسی 1363/0- 189/0
ارشد و بالاتر 1082/0- 1

کارشناسی

ابتدایی 1941/0 1
راهنمایی 4656/0 001/0
دیپلم 1321/0 085/0
کاردانی 1363/0 189/0
ارشد و بالاتر 0281/0 1

کارشناسی ارشد و بالاتر

ابتدایی 1661/0 1
راهنمایی 4375/0 010/0
دیپلم 1040/0 1
کاردانی 1082/0 1
کارشناسی 0281/0- 1

 

برای تعیین اختلاف میانگین های معنی دار از روند مقایسه چند گانه استفاده می شود و یکی از این روندها ، روند بن فرونی است که جـدول فوق نمایانگر آن است . جدول بـالا نشان می دهد که بین کسانیکه در سطح راهنمایی بوده اند و پاسخ گویانی که در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند اختـلاف میانگین معنی دار می بـاشد و گروه اول موافقت بیشتری داشته اند .


  جدول مربوط به تحلیل واریانس بین طبقه پاسخگویان و محورهای اصلی تحقیق

 


محورها طبقه میانگین F معنی داری

 

وجهه نظر زنان و دختران بد حجاب در مورد حجاب بالا 88/2 860/2 058/0

 

متوسط 85/2

 

پایین 63/2

 

وجهه نظر دختران و زنان در مورد ارزشهای خاص آنان در زمینه پوشش بالا 18/3 939/0 392/0  
 
متوسط 04/3  
پایین 07/3

 

الگوها و گروه های مرجع زنان و دختران در زمینه پوشش بالا 42/3 440/1 238/0  
متوسط 25/3  
پایین 22/3  
 
تعیین علل گرایش زنان و دختران به پوشش نامناسب از نظر خود آنها بالا 47/2 011/3 05/0  
 
متوسط 29/2  
پایین 12/2

 

  

جدول مربوط به تحلیل واریانس بین طبقه پاسخگویان و محورهای اصلی تحقیق

 


محورها طبقه میانگین F معنی داری
تعیین روشها و عوامل ایجاد هماهنگی بین سلیقه ها ی جوانان و زنان در زمینه پوشش با ارزشهای غالب بالا 56/2 962/0 383/0
متوسط 44/2
پایین 37/2

 

بر طبق جدول فوق تنها در محور چهارم بین میانگیـن پاسخ طبقه پاسخـگویان اختـلاف معنی دار وجود دارد و سطح معنی داری 05/0 است .

 

جدول بن فرونی برای تعیین اختلاف میانگین های معنی دار


تعیین علل گرایش زنان و دختران به پوشش نامناسب

طبقه اجتماعی

اختلاف میانگین

معنی داری

طبقه بالا

طبقه متوسط 1784/0 .220 /0
طبقه پایین 3528/0 046/0

طبقه متوسط

طبقه بالا 1784/0 -

220/0

طبقه پایین 1744/0

363/0

طبقه پایین

طبقه بالا 3528/0 -

046/0

طبقه متوسط 1744/0 -

363/0

 

جدول فوق که نشان دهنده اختلاف میانگیـن های معنی دار طبقات پاسخگـویان است حکایت از آن دارد که بین پاسخ در طبقه بالا و پایین اختلاف میانگین ها معنی دار بوده است و طبقه بالا موافقت کمتری داشته اند .

جدول همبستگی پیرسون بین گویه های وجهه نظر زنان و دختران بد حجاب در مورد حجاب


متغیر ها ضروری نبودن رعایت حجاب بد حجابی یک آسیب اجتماعی است
رعایت ضوابط دینی در انتخاب پوشش 424/0 - 335/0
چادر بهترین پوشش در محیط اجتماعی 112/0 - 271/0
حجاب مصونیت است 25/0 - 33/0
رعایت حجاب دلخواهانه است 22/0 052/0 -
احترام به عرف و مقررات 121/0 - 264/0
آزادی و اختیار در پوشش 395/0 35/0 -
دست و پا گیر بودن چادر 107/0 273/0 -
انسان باید دلش پاک باشد پوشش هر چه میخواهد باشد 50/0 36/0 -
خیلی ها ظاهر با حجاب ولی رفتار غیر اخلاقی دارند 097/0 026/0 -
تسلط فرهنگ مردسالارانه 284/0 356/0 -

 

ادامه جدول همبستگی پیرسون بین گویه های وجهه نظر زنان و دختران بد حجاب در مورد حجاب


متغیر ها ضروری نبودن رعایت حجاب بد حجابی یک آسیب اجتماعی است
دراثر سخت گیری حجاب را رعایت می کنم 514/0 40/0 -
بد حجابی نوعی اعتراض به نظام سیاسی است 207/0 115/0 -

 

جدول فوق نشانگر اطلاعات ارزشمندی است و چنانکه دیده می شود بین «تقید به رعایت ضوابط دینی در انتخاب پوشش و چادر» ،« بهترین پوشش در محیط اجتماعی» و «تلقی حجاب به عنوان مصونیت» و «باور به رعایت عرف و مقررات اجتماعی» رابطه مستقیم و منفی وجود دارد به این معنا که هر چه شخص توافق بیشتری دارد که رعایت حجاب ضروری نیست ، همه مواردی که ذکر شد را کمتر انجام می دهد و باور کمتری نسبت به آنها دارد همچنین بین گویه« ضروری نبودن رعایت حجاب» با گویه هایی همچون «رعایت دلخواهانه حجاب و آزادی» ، «اختیار در پوشش» ، «دست و پاگیر بودن چادر» ، « انسان باید دلش پاک باشد، پـوشش مهم نیست» ، «حجـاب را نـاشی از تسلط فرهنـگ مرد سالارانه دانسـتن» و «بی حجابی را به عنوان اعتراض به نظام سیاسی» ، رابطه مستقیـم و مثبت دارد،  به عبـارت دیگر با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد .

 

بین گویه« بد حجابی را نوعی آسیب اجتماعی می دانند» با کسانیکه مقید به رعایت ضوابط دینی در انتخاب پوشش هستند و چادر را بهترین پوشش در محیط اجتماعی می دانند و تلقی آنها از حجاب بعنوان مصونیت است نه محدودیت و به عرف و مقررات اجتماعی احترام می گذارند رابطه ای مستقیم و مثبت و شدت آنها به ترتیب 33/0 ، 27/0 ، 33/0 ، 26/0 می باشد یعنی با افزایش اولی ، دومی نیز افزایش می یابد .

همچنین بین گویه های «بد حجابی به عنوان آسیب اجتماعی» با گویه هایی همچون «رعایت دلخواهانه حجاب» ، «آزادی و اختیار در پوشش» ،« دست و پا گیر دانستن چادر» ، «انسان باید دلش پاک باشد و پوشش مهم نیست» ، « حجاب را ناشی از تسلط فرهنگ مرد سالارانه دانستن» و «حجاب در اثر سخت گیری و بد حجابی نوعی اعتراض به نظام سیاسی است» رابطه ای مستقیـم و منفی با شدتی به ترتیـب 052/0 - ، 35/0 - ، 27/0 - ، 36/0 - ، 35/0 - ، 40/0 - ،11/0 -می‌باشد یعنی با افزایش اعتقاد به اینکه بد حجابی یک آسیب اجتماعی است ، باور به موارد فوق کاهش می یابد .

 

جدول دوبعدی رابطه بین حجاب و میزان تحصیلات

 


  حجاب جمع
مخالف نظر میانه موافق

میزان تحصیلات

زیر دیپلم

فراوانی 35 71 48 154
درصد سطری 7/22 1/46 2/31 100
درصد ستونی 8/39 6/43 4/36 2/40

بالاتر از دیپلم

فراوانی 53 92 84 229
درصد سطری 1/23 2/40 7/36 100
درصد ستونی 2/60 4/56 6/63 8/59
جمع 88 163 132 383
23 6/42 5/34 100
100 100 100 100

 

جدول فوق رابطه بین گویه های حجاب و میزان تحصیلات را نشان می دهد . همانگونه که مشاهده می شود رابطه بین بالا بودن تحصیلات با حجاب وجود دارد به این معنی که هر چه تحصیلات بالاتر باشد میزان موافقت با حجاب افزایش می یابد . آزمون  r- spearman عدد 480/0 را نشان می دهد که رابطه بین این دو متغییر را تأیید می کند .

 

جدول دوبعدی رابطه بین حجاب و « اهل مطالعه بودن »

 


  حجاب جمع
مخالف نظر میانه موافق

میزان تحصیلات

زیر دیپلم

فراوانی 73 127 110 31
درصد سطری 5/23 41 5/35 100
درصد ستونی 83 9/78 84 6/81

بالاتر از دیپلم

فراوانی 15 34 21 70
درصد سطری 4/21 6/48 30 100
درصد ستونی 27 1/21 16 4/18
جمع 88 161 131 380
2/23 4/42 5/34 100
100 100 100 100

 

جدول فوق رابطه بین حجاب و « اهل مطالعه بودن » را نشان می دهد . همانگونه که مشاهده می‌شود رابطه منطقی میان موافقت با حجاب و اهل مطالعه بودن وجود دارد . به عبارت دیگر هر چه افراد اهـل مطـالعه باشنـد ، میـزان موافقت شـان با حجـاب افزایش می یابد

 آزمون r- spearman  نیز عدد 693/0 را نشان می دهد که رابطه این دو متغییر را تأیید می کند .

 

جدول دوبعدی رابطه بین حجاب و شغل

 


  حجاب جمع
مخالف نظر میانه موافق

شغل

کارمند

فراوانی 16 50 35 101
درصد سطری 8/15 5/49 7/34 100
درصد ستونی 2/18 9/30 1/27 6/26

دانشجو

فراوانی 35 49 55 139
درصد سطری 2/25 3/35 6/39 100
درصد ستونی 8/39 2/30 6/42 36

آزاد

فراوانی 29 44 31 104
درصد سطری 9/27 3/42 8/29 100
درصد ستونی 33 2/27 24 4/27

بیکار

فراوانی 8 19 8 35
درصد سطری 9/22 3/54 9/22 100
درصد ستونی 1/9 7/11 1/6 2/9
جمع 88 162 129 379
2/23 7/42 34 100
100 100 100 100

 

جدول فوق نشان رابطه بین گویه های حجاب و متغییر شغل می باشد . همانگونه که مشاهده می‌شود ، صاحبان مشاغل کارمند و دانشجو موافقت بیشتری نسبت به حجاب دارند . در عین حال دانشجویان به تنهایی نیز تقید ذهنی بیشتری نسبت به حجاب دارند . آزمون r- spearman نیز عدد 068/0 را نشان می دهد که رابطه بین این دو متغییر را تأیید می کند .

 

جدول دوبعدی رابطه بین حجاب و سن

 


  حجاب جمع
مخالف نظر میانه موافق

سن

کمتر از 25 سال

فراوانی 31 42 44 117
درصد سطری 5/26 9/35 6/37 100
درصد ستونی 2/35 8/25 3/33 5/3

35-26  سال

فراوانی 22 58 48 128
درصد سطری 2/17 3/45 5/37 100
درصد ستونی 25 6/35 4/36 4/33

35 سال به بالا

فراوانی 35 63 40 138
درصد سطری 4/25 7/45 29 100
درصد ستونی 8/39 7/38 3/30 36
جمع 88 163 132 383
23 6/42 5/34 100
100 100 100 100

 

جدول فوق رابطه بین گویه های مربوط به متغییر حجاب با متغییر سن را نشان می دهد . همانگونه که مشاهده می شود کسانی که از سن پایین تری برخوردارند ، بیشتر موافق  حجاب هستند .

یعنی بیشترین فراوانی ها متعلق به افرادی است که در سن کمتر از 25 سال قرار داشته و موافق حجاب نیز بوده اند . به عبارت دیگر هر چه سن افراد بالاتر می رود ، میزان پذیرش ذهنی حجاب نزد آنان کاهش می یابد و هر چه به سنین پایین تر نزدیـک می‌شویم، پذیرش ذهنی حجاب ، افزایش می یابد .همچنین آزمون r- spearman جدول فوق 327/0 بوده است که رابطه بین حجاب و سن را تأیید می کند.

 

جدول دوبعدی رابطه بین حجاب و وضعیت تأهل

 


  حجاب جمع
مخالف نظر میانه موافق

وضعیت تأهل

مجرد

فراوانی 62 92 85 239
درصد سطری 9/25 5/38 6/35 100
درصد ستونی 5/70 8/56 4/64 6/62

متأهل

فراوانی 26 70 47 143
درصد سطری 2/18 49 9/32 100
درصد ستونی 5/29 43 6/35 4/37
جمع 88 162 132 382
23 4/42 6/34 100
100 100 100 100

 

جدول فوق رابطه بین گویه های مربوط به متغییر حجاب و متغییر وضعیت تأهل را نشان می دهد . همانگونه که مشاهده می شود ، مجردین نسبت به متأهلین ، موافقت بیشتری نسبت به حجاب دارند . آزمون  r- spearman جدول فوق عدد 599/0 را نشان می دهد که وجود رابطه بین متغیرهای مذکور را به شکل ضعیف نشان می دهد.

 

جدول دوبعدی رابطه بین حجاب و طبقه اجتماعی

 


  حجاب جمع
مخالف نظر میانه موافق

طبقه اجتماعی

طبقه بالا

فراوانی 6 12 10 28
درصد سطری 4/21 9/42 6/35 100
درصد ستونی 9/6 5/7 6/7 4/7

طبقه متوسط

فراوانی 78 138 8/1 334
درصد سطری 4/23 3/41 3/35 100
درصد ستونی 7/89 3/86 4/89 1/88

طبقه پایین

  3 10 4 17
  6/17 8/58 5/23 100
  4/3 3/6 30 5/4
جمع 87 160 132 379
23 2/42 8/34 100
100 100 100 100

جدول فوق رابطه بین حجاب و طبقه اجتماعی را نشان می دهد . همانگونه که مشاهـده می شود طبقه متوسط از موافقت بیشتری نسبت به رعایت حجاب برخوردار می باشد . به عبارت دیگر مقبولیت حجاب در طبقه متوسط ، از طبقه بالاو پایین ، بالاتر است . آزمون r- spearman وجود رابطه بین متغییرهای فوق را با عدد 709/0 نشان می دهد .

 

فصل چهارم : جمع بندی و نتیجه گیری

 

یافته های توصیفی :                               

ـ سن پاسخگویان بین 16 تا 50 سال بوده است و بیشترین فراوانی مربوط به افراد 20 ساله با 2/8 درصد بوده است . 6/83 درصد پاسخگویان بین 16 تا 30 سال سن داشته اند که جوان بودن پاسخگویان را نشان می دهد . میانگین سنی 15/25 بوده است

 ـ 2/62 درصد پاسخگویان مجرد و 6/37 درصد متاهل بوده اند .

 ـ 49 درصد پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی ، 10 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر 2/15 درصد کاردانی ، 4/22 درصد دیپلم ، 5/2 درصد درسطح راهنمایی و یک درصد هم در مقطع ابتدایی بوده اند.

ـ وضعیت شغلی پاسخگویان بدین ترتیب بوده است که 6/22 درصد کارمند ، 2/4 درصد محصل ، 6/32 درصد دانشجو ، 7/11 درصد خانه دار ، 7/15 درصد صــاحب شغل آزاد ، 2/9 درصد بیکار و 7/2 درصـد نیز دارای مشاغل عالی بوده اند .

ـ وضعیت محل سکونت پاسخگویان به شرح زیر می باشد :

 4/21 درصد درغرب ، 1/20 درصد در مرکز ، 6/28 درصد در شرق ، 2/16 درصد در جنوب و 9/10 درصد نیز در شمال تهران اقامت داشته اند .

      ـ 9/27 درصد پاسخگویان صاحب رایانه شخصی بوده اند ، 2/14 درصد امکان دسترسی به اینترنت ، 4/11 درصد ماهواره ، 3/7 درصد رایانه و اینترنت ، 7/3 درصد رایانه و ماهواره ، 7/2 درصد اینترنت و ماهـواره و 4/17 درصــد هر سه مورد را دارا بودهاند ، 5/15 درصــد پاسخ نداده اند .

     ـ 3/46 درصد پاسخگویان علاقمند به فیلمهای خانوادگی ، 2/2 درصد فیلمهای خشن ، 4/27 درصد فیلمهای احساسی ، 9/12 درصد فیلمهای ترسناک ، 5/2 درصد فیلمهای خانوادگی و احساسی ، 2/1 درصد فیلمهای خانوادگی و ترسناک و 7/1 درصد به فیلمهای احساسی و ترسناک اظهار تمایل داشته اند .

 ـ1/81 درصد اهل مطالعه بوده اند و 9/17 درصد رغبتی به مطالعه نداشته اند .

 ـ 9/21 درصد علاقمند به کتابهای رمان ، 5/8 درصد به کتابهای اجتماعی ، 4/15 درصد به کتابهای علمی ، 7/2 درصد به کتابهای سیاسی ، 2/4 درصد به کتابهای مذهبی ابراز تمایل کرده اند.

ـ از این پاسخگویان 7 درصد در طبقه بالا ، 8/86 درصد در طبقه متوسط و 2/5 درصد از طبقه پایین جامعه بوده اند .

 ـ 6/19 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که به میزان زیاد و خیلی زیاد مذهبی هستند ، 58 درصد در حد متوسط و 9/21 درصد در حد خیلی کم و میزان مذهبی بودن خود را ارزیابی کردهاند .

 

 ـ 41 درصد پاسخگویان نماز بجا می آورند ، 7/3 درصد روزه می گیرند ، 4/10 درصد نماز و روزه ، 5 درصد مراسم نماز شرکت در مراسم عاشورا ، 2/9 درصد نماز و روزه و شرکت در مراسم عاشورا را بجا می آورند .

ـ درارتباط با رعایت ضوابط دینی در انتخاب لباس 1/21 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 49 درصد موافق ، 7/7 درصد مخالف ، 5/4 درصد کاملاً مخالف و 4/17 درصد نظری نداشته اند . میانگین پاسخها 25/2 بوده است

 ـ 5/3 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که چادر بهترین پوشش در محیط اجتماعی است ، 9/13 درصد موافق ، 6/37 درصد مخالف ، 6/23 درصد کاملاً مخالف و 4/21 درصد نظری نداشته اند . میانگین پاسخها 63/3 بوده است . ـ در پاسخ به این گویه که حجاب محدودیت نیست ، مصونیت است 9/17 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 5/43 درصد موافق ، 4/27 درصد بی نظر ، 7/8 درصد مخالف و 2/2 درصد کاملاً مخالف بوده اند ، میانگین پاسخها 33/2 بوده است.

 ـ 2/14 درصد پاسخگویان کاملاً موافق با رعایت دلخواهانه حجاب بوده اند ، 5/41 درصد موافق ، 4/11 درصد مخالف ، 5/6 درصد کاملاً مخالف و 4/26 درصد نیز نظری نداشته اند . میانگین پاسخها 54/2 بوده است .

 ـ 9/22 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که به مقررات اجتماعی احترام بگذارند و مطابق عرف جامعه لباس بپوشند ، 3/44 درصد موافق ، 2/10 درصد مخالف ، 5 درصد کاملاً مخالف و 4/17 درصد نظری نداشته اند . میانگین پاسخها 29/2 است .

 ـ 2/7 درصد کاملاً موافق با اختیار و آزادی در زمینه پوشش بوده اند ، 6/21 درصد موافق ، 4/12 درصد بی نظر ، 3/44 درصد مخالف و 9/13 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخها 36/3 بوده است .

 ـ 2/7 درصد کاملاً موافق با اختیار و آزادی در زمینه پوشش بوده اند ، 6/21 درصد موافق ، 4/12 درصد بی نظر ، 3/44 درصد مخالف و 9/13 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخها 36/3 بوده است .

 ـ 2/18 درصد کاملاً موافق بوده اند که با چادر نمی توان کارهایی مثل ورزش ، کوهنوردی ، رانندگی و ... را انجام داد ، 6/31 درصد موافق ، 4/21 درصد مخالف ، 10 درصــد کاملاً مخالف و 9/18 درصد نظری نداشته اند . میانگین پاسخها 7/2 است .

 ـ 7/16 درصد پاسخگویان کاملاً موافق هستند که انسان باید دلش پاک باشد و پوشش ظاهر مهم نیست ، 8/34 درصد موافق ، 1/27 درصد مخالف ، 7/13 درصد کاملاً مخالف و 2/7 درصد نیز نظری نداشته اند . میانگین پاسخها 86/2 است .

 ـ 3/35 درصد پاسخگویان با این گویه که خیلی ها با اینکه ظاهر با حجابی دارند اما رفتارشان غیر اخلاقی است کاملاً موافق بوده اند . 3/46 درصد موافق ، 2/4 درصد مخالف و 2/1 درصد کاملاً مخالف و 2/12 درصد نظری نداشته اند ، میانگین پاسخها 88/1 است.

ـ با این گویه که اجبار زنان به رعایت حجاب ناشی از تسلط فرهنگ مرد سالارانه است .5/6 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 9/16 درصد موافق ، 8/37 درصد مخالف ، 9/13 درصد کاملاً مخالف و 6/23 درصد نظری نداشته اند میانگین پاسخها 62/3 میباشد .

 ـ 7 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که در اثر سخت گیری حجاب را رعایت میکنند، 2/14 درصد موافق ، 4/21 درصد نظری نداشته اند ، 1/38 درصد مخالف و 2/18 درصد کاملاً مخالف بوده اند ، میانگین پاسخها 45/3 بوده است .

 ـ 5/6 درصد پاسخگویان با این گویه که عدم رعایت حجاب نوعی اعتراض به نظام سیاسی کشور است کاملاً موافق ، 5/19 درصد موافق ، 3/31 درصد نظری نداشته اند ، 1/29 درصد مخالف و 2/12 درصد کاملاً مخالف بوده اند ، میانگین پاسخها 20/3 بوده است .

ـ در ارتباط با عدم ضرورت رعایت حجاب 6 درصـــد پاسخگویان کاملاً موافق ، 4/22 درصد نظری نداشته اند ، 6/35 درصد مخالف و 2/17 درصد کاملاً مخالف بوده اند ، میانگین پاسخها 40/3 می باشد .

       ـ 18/7 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که بد حجابی یک آسیب اجتماعی است ، 42 درصد موافق ، 4/20 درصد مخالف ، 2 درصد کاملاً مخالف و 9/14 درصد نظری نداشته اند ، میانگین پاسخها 43/2 بوده است .

 ـ 2/14 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که در انتخاب لباس سعی می کنند از آخرین الگوهای مدروز استفاده کنند ، 3/30 درصد موافق ، 6/20 درصد نظری نداشته اند و 1/26 درصد مخالف و 7 درصد کاملاً، مخالف بوده اند ، میانگین پاسخها 81/2 می باشد .

ـ با این گویه که لباس باید نشانه گرایش فکری و شأن اجتماعی فرد باشد 6/22 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 5/52 درصد موافق ،8 درصد مخالف و 15 درصد کاملاً مخالف بودهاند، 7/14 درصد نیز نظری نداشته اند ، میانگین پاسخها 12/2 است .

ـ با این گویه که هر طبقه اجتماعی الگوی پوشش و لباس خاص دارد 4/14 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 1/32 درصد موافق ، 9/22 درصد مخالف و 5/5 درصد کاملاً مخالف بوده اند ، همچنین 1/24 درصد نظری نداشته است و میانگین پاسخها 72/2 بوده است.

ـ در مورد روسری داشتن در حضور اشخاص نامحرم حتی در محیط خانه 7/9 درصد کاملاً موافق ، 4/22 درصد موافق ، 6/34 درصد مخالف و 4/14 درصد کاملاً مخالف بوده اند ، 2/17 درصد نظری نداشته اند و میانگین پاسخها 22/3 می باشد .

 ـ 5/8 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که پدر و مادر ، همسر و بستگانشان آنها را تشویق می کنند که لباس مناسب بپوشند ، 1/29 درصد موافق ، 4/26 درصد بی نظر ، 6/26 درصد مخالف و 5/7 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخها 95/2 می باشد .

ـ 4/12 درصد کاملاً موافق بوده اند که خانواده آن ها هیچکدام اعتراضی نسبت به پوشش آنها ندارد ، 3/41 درصد موافق ، 9/13 درصد نظری نداشته اند ، 4/24 درصد مخالف و 7/6 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میـانگین پاسخ ها 71/2 بوده است .

ـ در خصوص عدم توجه به سرزنش خانواده نسبت به پوشش ظاهری ، 7/4 درصد پاسخگـویان کاملاً موافـق ، 7/12 درصد موافـق ، 8/44 درصد مخـالف ، 2/14 درصد کاملاً مخالف و 6/21 درصد بی نظر بوده اند و میانگین پاسخـها 52/3 درصد می باشد .

ـ در خصوص این گویه که برای اینکه مورد تأیید دوستانم باشم همانند آنها لباس می پوشم ، 5/2 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 9/12 درصد موافق ، 8/42 درصد مخالف ، 1/25 درصد کاملاً مخالف و 9/14 درصد بی نظر بوده اند . میانگین پاسخها 76/3 بوده است.

ـ در مورد عدم توجه دیگران به آدم در صورت نپوشیدن لباس های مد روز ، در مجموع 8درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 4/27 درصد موافق ، 6/21 درصد مخالف ، 6/20 درصد کاملاً مخالف و 1/21 درصد بی نظر بوده اند . میانگین پاسخ ها 19/3 می باشد.

 ـ در خصوص بی روسری کار کردن خانم ها در بعضی شرکت ها ، 7 درصد کاملاً موافق ، 7/16 درصد موافق ، 6/22 درصد بی نظر ، 6/25 درصد مخالف و 6/25 درصد کاملاً مخالف بودهاند . میانگین پاسخ ها 47/3 می باشد .

ـ 4/25 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که لباس باید راحـت و کارآمد باشد ، 8/44 درصد موافق ، 2/8 درصد مخالف ، 5 درصد کاملاً مخالف و 4/15 درصد بی نظر بوده اند . میانگین پاسخ ها 21/2 بوده است .

ـ 4/13 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که در جاهایی مثل کنار دریا لباس راحت بپوشند و بدون روسری اشکال ندارد ، 1/29 درصد موافق ، 4/22 درصد مخالف ، 1/20 درصد کاملاً مخالف و 2/13 درصد بی نظر بوده اند . میانگین پاسخها 6/30 درصد بوده است .

ـ 7/11 درصد پاسخگویان با بدون روسری بودن در مهمانی ها با حضور نا محرم کاملاً موافق بوده اند ، 1/26 درصد موافق ، 9/23 درصد مخالف و 6/22 درصد کاملاً مخالف بوده اند ، 7/13 درصد نیز نظری نداشته اند . میانگین پاسخها 20/3 می باشد .

ـ 1/30 درصد پاسخگویان کاملاً موافق لباس هایی با رنگ شاد بوده اند ، 6/35 درصد موافق ، 2/10 درصد بی نظر ، 7/14 درصد مخالف و 5/7 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین 32/2 میباشد .

ـ در مورد ارتباط قیمت لباس با شخصیت اجتماعی افراد 5/4 درصد پاسخگویان کاملاً موافق، 2/15 درصد موافق ، 40 درصد مخالف ، 4/24 درصد کاملاً مخالف و 7/14 درصد بینظر بودهاند . میانگین 65/3 می باشد .

ـ 2/9 درصد پاسخگویان کاملاً موافق تهیه لباس های با مارک معروف بـوده اند ، 2/18 درصد موافق ، 1/22 درصد بی نظر ، 8/31 درصد مخالف و 2/17 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 30/3 می باشد .

ـ 5/2 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که در هر روز چندین بار لباس عوض می کنند، 4/19 درصد موافق ، 3/40 درصد مخالف ، 6/21 درصد کاملاً مخالف و 7/14 درصد بی نظر بودهاند . میانگین پاسخ ها 60/3 بوده است .

ـ 8 درصد پاسخ دهندگان کاملاً موافق بوده اند که مثل بقیه اعضای خانواده لباس می پوشند ، 3/37 درصد موافق ، 1/23 درصد مخالف ، 9 درصد کاملاً مخالف و 9/19 درصد بی نظر بوده اند. میانگین پاسخ ها 87/2 می باشد .

ـ 3 درصد پاسخ دهندگان کاملاً موافق بوده اند که بعضی از اعضای خانواده آنها از مدل‌های قدیمی تر لباس استفاده می کنند ، 9/14 درصد موافق ، 5/42 درصد مخالف ، 9/12 درصد کاملاً مخـالف و 4/24 درصد بی نظـر بوده اند . میانگین پاسـخ ها 48/3 می باشد.

ـ 7/3 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که از مدل لباس همسایگانشان تقلید کرده اند ، 1/22 درصد موافق ، 6/21 درصد بی نظر ، 8/37 درصد مخالف و 2/13 درصد کاملاً مخالف بودهاند . میانگین پاسخ ها 35/3 درصد می باشد .

ـ 2/5 درصد پاسخ دهندگان کاملاً موافق با پوشیدن لباس همانند هنر پیشه های خارجی بودهاند ، 2/16 درصـد موافق ، 4/17 درصـد بی نظـر ، 8/38 درصـد مخالف و 9/19 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 53/3 می باشد .

ـ 2/6 درصد پاسخگویان کاملاً موافق با انتخاب الگوی لباس از مجلات مد بوده اند ، 1/26 درصد موافق ، 7/17 درصد بی نظر ، 3/31 درصد مخالف و 4/17 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 27/3 می باشد .

ـ برای انتخاب لباس از روی الگوهای لبـاس آمـاده در بوتیکها ، 2/16 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 2/56 درصد موافق ، 4/12 درصد بی نظر ، 9 درصد مخالف و 5 درصد کاملاً مخالف بودهاند . میانگین 29/2 بوده است .

    ـ با این گویه که از طرف اعضای خانواده و جامعه کنترل خوبی بر پوشش و لباس جوانها اعمال نمی شود ، 4/15 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 8/35 درصد موافـق ، 4/26 درصد بی نظر ، 2/13 درصد مخالف و 5/7 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین 60/2 می باشد.

ـ در ارتباط با این گویه که در جامعه فرهنگ ها ی متفاوت و متعددی وجود دارد که هر کدام یکجور لباس پوشیدن را ترویج می کند 2/19 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 5/47 درصد موافق، 9/22 درصد بی نظر ، 8 درصد مخالف و 7/1 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 25/2می‌باشد.

ـ 4/14 درصد پاسخگویان با این گویه که خانواده های اهل خلاف ترویج لباس نامناسب میکنند کاملاً موافـق بوده اند ، 6/32 درصد موافـق ، 4/29 درصد بی نظـر ، 4/16 درصد مخالف و 2/6 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 67/2 می باشد .

    ـ 5/9 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که تعارض مقررات اجتماعی برای پوشش و لباس وجود دارد ، 3/45 درصد موافق ، 1/31 درصد بی نظر ، 7/8 درصد مخالف و 7/3 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 51/2 می باشد.

    ـ 4/15 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که الگوهای قابل قبول و مد روز برای پوشش مناسب نداریم ، 5/46 درصد موافق ، 9/13 درصد بی نظر ، 4/15 درصد مخالف و 7/7 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 53/2 می باشد .

    ـ با این گویه که الگوهای لباس غربی متنوع و جوان پسند هستند 1/23 درصد کاملاً موافق ، 8/47 درصد موافق ، 9/11 درصد بی نظر ، 2/11 درصد مخالف و 5 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین 26/2 می باشد .

ـ 1/22 درصد پاسخگویان با این گویه که تعریف مناسب یا نامناسب تحت تسلط اصحاب قدرت صورت می گیرد کاملاً موافق بوده اند ، 6/30 درصد موافق ، 6/20 درصد نظری نداشته اند، 9/19 درصد مخالف و 2/5 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 54/2 می باشد .

ـ 1/38 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که خیلی ها در انتخاب لباس از دیگران تقلید میکنند ، 3/49 درصد موافق ، 5/8 درصد بی نظر ، 2/1 درصد مخالف و 2 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 66/1 بوده است .

ـ 6/25 درصد پاسخگویان کاملاً موافق هستند که بچه ها از والدین الگوی نامناسب لباس را یاد می گیرند ، 5/46 درصد موافق ، 4/18 درصد بی نظر ، 2/7 درصد مخالف و 7/0 درصد نیز کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 09/2 می باشد .

ـ با این گویه که ضوابط پوشش و لباس مناسب توسط خانواده و جامعه به خوبی به نسل جوان منتقل نمی شود ، 7/19 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 6/35 درصد موافق ، 2/10 درصد مخالف، 3 درصد کاملاً مخالف و 1/30 درصد نظری نداشته اند . میانگین پاسخ ها 40/2 بوده اند.

ـ 7/17 درصد پاسخگویان کاملاً موافق بوده اند که برخورد فرهنگی با بد حجابی اثر بیشتری دارد. 8/33 درصد موافق ، 2/7 درصد مخالف ، 5/3 درصد کاملاً مخالف و 8/35 درصد نیز نظری نداشته اند . میانگین پاسخ ها 43/2 می باشد .

ـ با گویه ضرورت طراحی الگوی لباس ملی که کلیه مشخصات لازم را داشته باشد 6/21 درصد پاسخگـویان کاملاً موافـق بوده اند ، 3/38 درصـد موافق ، 4/24 درصـد بی نظر ، 2/7 درصد مخالف و 2/6 درصد نیز کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 36/2 بوده است .

ـ با تصویب قوانین متعدد برای برخورد با بد حجابی و مجازات متخلفان 8 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 7/18 درصد موافق ، 6/26 درصد مخالف ، 2/13 درصد کاملاً مخالف و 8/31 درصد نظری نداشته اند . میانگین پاسخ ها 18/3 بوده است .

ـ 1/23 درصد پاسخگویان کاملاً موافق با برخورد خشن با لباس نامناسب بوده اند ، 1/37 درصد موافق ، 1/23 درصد بی نظر ، 2/10 درصد مخالف و 7/4 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخ ها 35/2 می باشد .

ـ با این گویه که باید مردم را در انتخاب لباس آزاد گذاشت و با تبلیغ درست ،  با ترویج معیار های پوشش مناسب از طریق ارائه آموزش های مناسب توسط رسانه های گروهی 4/22 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 8/46 درصد موافق ، 9/21 درصد بی نظر ، 7/3 درصد مخالف و 5/3 درصد کاملاً مخالف بوده اند . میانگین پاسخها 17/2 می باشد .

ـ با استفاده از تجربیات سایر کشورها جهت الگوسازی پوشش 2/14 درصد پاسخگویان کاملاً موافق ، 8/33 درصد موافق ، 7/12 درصد مخالف ، 2/5 درصد کاملاً مخالف و 3/31 درصد بینظر بوده اند . میانگین پاسخ ها 59/2 بوده است .

 

یافته های تحلیلی

          یافته های جداول دوبعدی نشان می دهد که رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات و حجاب وجود دارد . همچنین افرادی که جزء طبقه متوسط جامعه هستند و همچنین دانشجویان ، حجاب را به عنوان تقید ذهنی پذیرفته اند . از طرف دیگر افراد واقع در سنین 16 الی 25 سال و همچنین مجردها ، حجاب را بهتر از سنین بالاتر و متأهلین قبول دارند .

افرادی که اهل مطالعه بودند ، نسبت به افرادی که اهل مطالعه نیستند از تقید بیشتری نسبت به حجاب برخوردار بوده اند . همچنین کسانی که تحصیلات بالاتری داشته اند حجاب را بیشتر پذیرفته اند .

در مجموع می توان گفت که گر چه افراد مورد مطالعه این تحقیق از زنان و دختران بد حجاب بوده اند اما موارد زیر قابل تأمل می باشد :

1-    تعداد قابل ملاحظه ای از این افراد تمایل و تقید ذهنی به حجاب دارند . این مطلب نشان می دهد که حجاب در جامعه ما نهادینه شده است . اما به دلائل متعدد از جمله گروه همسالان و دوستان ، ماهواره و  سینما ، مجلات و روزنامه ها و . . . بیشتر به تقلید بیحجابی می پردازند ولی حقیقتاً و ذاتاً بد حجاب نیستند . لذا با کمی برنامه ریزی مناسب و علمی می توان به آنها جهت دهی منطقی داد .

2-    نوجوانان و جوانان بسیار تأثیرپذیرند اما در این تحقیق درصد قابل ملاحظه ای از آنان تقید درونی به حجاب دارند . لذا به راحتی و با برنامه ریزی علمی و منطقی می توان آنها را در جهت مناسب هدایت کرد . چرا که بد حجابی هنوز در جامعه ما در لایه های سطحی است و می توان از رسوخ به لایه های اصلی جامعه جلوگیری کرد .

منابع و ماخذ

 

منابع و مأخذ
1- بارون ، ریمون . مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام ، نشر مرکز ، 1362.
2- توسلی ، غلام عباس ، نظریه های جامعه شناسی ، انتشارات سمت ، 1374 .
3- جهانیان ، حلیمه . عوامل مؤثر بر رضایت زنان خانه دار و شاغل از زندگی خانوادگی ، دانشگاه مشهد ، دانشکده ادبیات ، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری ، 1375 .
4- مجموع سخنرانی های نمایندگان سازمان زنان ایران ، نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران ، تهرانی ، نشر سازمان زنان ایران ، 1350 .
5- نقیب السادات ، سید رضا . گرایشهای فرهنگی زنان و دختران تهرانی ، 1384 .