طراحی لباس

این سایت متعلق به همه ی هنرجویان - اساتید - دانشجویان و مدرسان حوزه طراحی لباس در ایران میباشد

» تعریف فشن what is fashion :: ۱۳٩۳/٧/۳
» Fashion Trend :: ۱۳٩۳/٢/٥
» خلاصه مطالب کتابهای تخصصی :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» ژوژمان چیست :: ۱۳۸٩/٦/٩
» اصول استفاده از رنگ ها در طراحی لباس :: ۱۳۸٩/٦/۳
» شیک‌ پوشی یا مدپوشی :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» ابزار طراحی :: ۱۳۸٩/٥/۱
» کاغذهای مناسب جهت طراحی :: ۱۳۸٩/٥/۱
» معرفی کتاب :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» مد شیوه ی ارائه شخصیت است :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» چگونگی تهیه کتاب آموزش طراحی لباس :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» بررسی دیدگاههای زنان و دختران تهرانی در زمینه گرایش به پوشش نامتعارف :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» کتاب آموزش طراحی لباس :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» ۱۳۸٧/۱/٢٠ :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/۱/۱٩